Artikelen door sylvia

Over gevoeligheid en daarna….?

In een crisis komen vaak emoties en andere gevoeligheden aan de oppervlakte. Toen ik onlangs in de auto zat, merkte ik het. Ik was ongeduldig. Ik zat te foeteren op hoe langzaam iemand voor me reed. Had er even echt even helemaal geen geduld voor! Het duurde even, maar toen wist ik het weer! Als […]

Tegengestelde meningen?

Misschien valt het u, of jou, ook op. Dat mensen op eenzelfde situatie zo totaal verschillend kunnen reageren. Ook nu, op van alles rond de coronacrisis. Dit of/of denken, het een óf het ander, brengt velen vaak tot wanhoop. Zoveel verschillende meningen, wat daarin nu zèlf te denken of doen? Van ‘of/of’ naar ‘en/en’? In […]

Dubbele schoonmaak?

Misschien bent u een van die mensen voor wie ik een grote bewondering heb. Mensen bij wie je ieder moment van de dag zomaar kunt binnenvallen omdat ze altijd een opgeruimd en schoon huis hebben. Dit is het ideaalbeeld dat ik nu ook in de coronacrisis probeer te bereiken. Om nu eens systematisch alle kasten, […]

Coronavirus? Een kroon op jezelf…?

Het Coronavirus, maart 2020. Nederland valt stil. Voor sommigen een zegen… zomaar deze rust en stilte die ons in de schoot wordt geworpen. Bezinningstijd, eens even niets hoeven. Misschien eindelijk eens die klussen in huis doen waar je anders nooit aan toekomt. Maar ook… voor anderen moeilijk, omdat juist dan onrust en andere gevoelens omhoog […]

Over hulpeloosheid en Fake News

Hulpeloosheid, machteloosheid. Vaak zijn we ons er niet eens van bewust. In situaties waarin we ons machteloos voelden, staan we nauwelijks stil bij het gevoel zelf, maar zijn we gewend gelijk verklaringen te zoeken. Verklaringen die leiden tot het vinden van een schuldige. Daar komt het door…! Soms is de aanleiding waarom we ons hulpeloos […]

Hoe trauma’s onze persoonlijkheid worden

Ken je dat ook, dat mensen afgeven op een ander? Je ziet het veel in de politiek, maar ook in werksituaties, in vrijwilligerswerk en helaas ook in persoonlijke relaties. Je komt het overal wel tegen. Wantrouwen naar de ander, oordeel, misprijzen, smalend doen, de ander afvallen…  Er zijn legio voorbeelden te geven waarbij de ander […]

Hoe trauma’s een ‘cultuur’ worden…

Opeens sloeg de vlam in de pan, april 2018 in Nicaragua!    Verbijstering alom, in Nicaragua zelf en onder de Nederlanders die Nicaragua goed kennen. Na de eerste periode van ontzetting en heftige reacties aan vele kanten, komen nu de verklaringen, de toelichtingen, de pogingen het te begrijpen. Over het ontbreken van een luisterend oor naar […]

Angst of kantelpunt?

De opstand van 19 april 2018 in Nicaragua, wordt het een kantelpunt in de geschiedenis van het land? Een kantelpunt, dat de tweedeling die het land al zovele decennia in haar greep houdt  kan doorbreken? Een sfeertekening op basis van berichten vandaag uit Nicaragua van vrienden en voormalige collega’s. Is er een kans dat de […]

Nicaragua – Hoop, ondanks alles?

(vervolg op het blogbericht: Crisis in Nicaragua – april 2018) In Nicaragua verzamelen grote groepen mensen zich dinsdag 24 april 2018 richting de demonstratie van de COSEP. Het kan alle kanten op. Wordt ook deze demonstratie met veel grof geweld door de regeringstroepen neergeslagen? Zoals in Venezuela, waarmee Ortega veel contact heeft? Blijft het beperkt, […]

Crisis in Nicaragua – april 2018

Crisis in Nicaragua Nicaragua, vanaf 19 april 2018. Een heftige periode. Demonstraties worden door de regering Ortega neergeslagen met veel doden, vermisten en chaos tot gevolg. Alsof de burgeroorlog die het land drie decennia geleden doormaakte – ik werkte er van 1987 tot 1993 – nu in een week wordt geperst, met alle oplaaiende emoties, […]