Tegengestelde meningen?

Misschien valt het u, of jou, ook op. Dat mensen op eenzelfde situatie zo totaal verschillend kunnen reageren. Ook nu, op van alles rond de coronacrisis.

Dit of/of denken, het een óf het ander, brengt velen vaak tot wanhoop. Zoveel verschillende meningen, wat daarin nu zèlf te denken of doen?

Van ‘of/of’ naar ‘en/en’?

In de loop der tijd ging ik ervaren hoe ik zulke patstellingen van het ‘of/of’ denken kon omzetten in ‘en/en’ situaties. Zo was het opmerkelijk te zien hoe meningen vaak te maken hebben met de persoonlijke geschiedenis van eenieder. Met wat je hebt meegemaakt in het leven en uit welk nest je komt. Vanuit die achtergrond werd het dan heel begrijpelijk waarom mensen zo fanatiek een bepaald standpunt innamen. Dan konden tegengestelde standpunten zelfs beide waar zijn, ieder vanuit de eigen context.

Ik merkte ook dat het aandacht geven aan mijn lichamelijke reacties kon helpen. Als ik vast zat in dat of/of denken had dat invloed op mijn lichaam: ik was onrustig, gespannen, mijn nek kon vastzitten, maag en buik verkrampen, mijn ademhaling oppervlakkig.

Als ik daarop bewust ontspanningsoefeningen deed, dan ontstond er meer ruimte in me. Het was het effect van op vakantie zijn. Het dilemma is er nog wel, maar het drijft wat verder van je af. Je zit er niet meer zo in vast.

Door steeds dieper te ontspannen, loste niet alleen de tegenstelling zich vanzelf op, maar vielen ook alle woorden, alle gedachten zomaar weg en kon ik in mezelf de rust, stilte en vrede ervaren die ik zo zocht.

En dan, zomaar opeens…  kon er tóch een antwoord komen. Opeens werd me dan helder wat voor mij de juiste keuze was. Alsof de oplossing uit een diepere laag kwam dan het gewone denken. Misschien herken je het? Zoals ook kan gebeuren als je onder de douche staat en er even niets hoeft en er onverwacht een oplossing komt uit een dilemma?

Ieders eigen pad

Vanuit deze diepere lagen is het heel helder dat er voor eenieder een eigen pad is, een eigen waarheid, afgestemd op de situatie.

Dat voelt voor mij alsof ik geleid worden door een hogere macht. Alsof er geen tegenstelling is tussen waar ik ben en waar die hogere macht is. Dan lijkt mijn wil samen te stromen met de universele, goddelijke wil. Volkomen vanzelfsprekend. Een diep vertrouwen. Een hemelse ervaring.

Al is het leven niet zonder hobbels, zo leren de meer dan twintig jaar dat ik dit pad bewandel en is de waarheid steeds afhankelijk van het moment… maar hemels, hemels is het wel 🙂

(gepubliceerd op het blog van de Remonstranten Rotterdam, 25 mei 2020)