Op deze website verzamel ik geen persoonlijke gegevens. Het is niet mogelijk om reacties achter te laten en je kunt niet inloggen, waardoor er geen gegevens van je achterblijven. Je kunt dus vrij rondkijken op deze site, zonder dat er cookies worden opgeslagen of ik anderszins informatie van je verwerk.

Je kunt contact met me opnemen via het mailadres of het telefoonnummer bij ‘Contact’. In dat geval worden je contactgegevens uitsluitend in mijn administratie opgeslagen en niet met derden gedeeld.

Voor meer informatie over de veiligheid rond je persoonsgegevens en je persoonlijke veiligheid tijdens sessies, klik hier voor de folder.