Mijn ervaringen in het leven

Mijn leven kent hoogtepunten en dieptepunten, maar heeft ook heldere antwoorden gegeven op mijn meest indringende vragen. Die gingen over tegenslag en conflicten, in het klein en in het groot.

In eerste instantie hoopte ik hierop antwoorden te vinden door wetenschappelijk onderwijs te volgen. Ik studeerde psychologie in de Verenigde Staten (Certificate of American Studies, University of Arkansas, 1975) en politieke en sociale wetenschappen (doctoraal examen, MA, Universiteit van Amsterdam, 1986). Deze studies gaven mij weliswaar inzicht in grote maatschappelijke verbanden, die later werden aangevuld door antwoorden op een dieper niveau. Die antwoorden kreeg ik door een diepe crisis door te maken ten gevolge van  het misbruik van mijn vertrouwen door dierbaren en door een vrouwelijke zorgverlener. Het verwerken van een PTSS (posttraumatische stress stoornis) en het verlies van werk en status ten gevolge hiervan, naast het krijgen van tinnitus (oorsuizen), en het verlies van extreem veel dierbaren in zeer korte tijd, en een toeslagenaffaire avant la lettre met USZO/UWV, waren eveneens enorme uitdagingen.

De afgelopen dertig jaar deed ik intensief, ook participatief, onderzoek naar methoden om uit zulke diepe persoonlijke crises te komen. Ik onderzocht de technieken en achtergronden van veel stromingen die oplossingen aanreiken bij crises, alsook in algemene in voor persoonlijke groei, zowel binnen de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als ook die van aanvullende alternatieve methoden. Ik leerde mezelf op te vangen in moeilijke tijden en werd me steeds meer bewust van het zelfhelend vermogen in me, dat ik in toenemende mate direct kon ervaren en toepassen. Ik ontdekte dat er een logica zat in de gevoelens die in me opkwamen, en begreep dat ik grip kon krijgen op het proces van hoe en wanneer gevoelens optraden. Intensief onderzoek en uitwisseling met anderen over hoe zij hun crisis hebben ervaren en er (deels) uit  zijn gekomen, hebben me inzichten gegeven die mijn eigen ervaringen overstegen. Hierbij waren ook de ervaringen van de lezers van mijn boeken, mijn cursisten en mensen die individuele sessies bij me deden zeer waardevol.

Wat ik sindsdien bied aan cliënten en cursisten is een ‘short-cut’ waarbij ik inzichten en oefeningen kan afstemmen op wat jij precies nodig hebt, of een specifieke groep,  zodat men het eigen zelfhelend vermogen kan ontdekken en verdiepen, en de logica ervan leert te doorzien. Door zelf inzicht in de logica van je gevoelens te verkrijgen, ze te kunnen begrijpen en doorgronden geeft verlichting, hoop en vertrouwen. En nieuwe perspectieven. Je leert ook begrip en inzicht te krijgen in de gevoelens van anderen, waardoor je er minder gauw reactief op reageert en je uit de vicieuze cirkel kunt stappen die het lijden in stand houdt. Het is zelfs mogelijk om ervaringen te gaan herkennen in jezelf waarin je je ‘opgetild’ voelt, ruimer, en zuiverder dan je eerder al kende in het leven. Ervaringen die je heilig of goddelijk kunt noemen of die je een andere benaming kunt geven die voor jou passend is.

Sinds 2021 ben ik met pensioen. Ik schrijf aan diverse nieuwe boeken en geef nog mondjesmaat sessies, en af en toe Bezinningsdagen zoals op de homepage is te vinden.

Werk

Ik leerde vele werkomgevingen kennen en verkennen, en werkte zowel in formele instanties als vanuit mijn eigen bedrijf. Steeds ontwikkelde ik onderzoeksmethoden, beleid, cursussen, trainingen die ik in heel verschillende settings gaf. Ik publiceerde een hondertal artikelen en vijf boeken over een breed scala aan onderwerpen.

Informele opleidingen

Gedurende 25 jaar volgde ik vele opleidingen en cursussen over het direct zelf ervaren van het bewustzijn van diepere lagen van ons innerlijk. Ik verdiepte me in de inzichten en methoden van vele meditatie- en bewustzijnsstromingen en voelde me thuis bij lichaamsgerichte methoden om zelf direct verruiming en verlichting te kunnen ervaren.

Mijn eigen ervaring met een diepe persoonlijke crisis, het onderzoek naar, en de ondersteuning van anderen in diepe crises, hebben me niet alleen geheeld, verruimd, verlicht, maar ook een geheel nieuwe visie gegeven op mens en maatschappij. Deze nieuwe wijze van kijken betreft niet alleen persoonlijke crisissituaties, maar geeft ook inzicht in maatschappelijke, economische en politieke crises. In mijn boeken tref je aan welke opvallende parallellen er zijn te vinden tussen enerzijds persoonlijke crises en anderzijds maatschappelijke crises, maar ook hoe sterk ze elkaar beïnvloeden. Het persoonlijke en het maatschappelijke, het zijn voor mij twee kanten van dezelfde medaille.

Boek een persoonlijke sessie om het zelf te ervaren.
Meer lezen? In mijn boek ‘De logica van een crisis’ kun je meer terugvinden.

SYLVIA I SAAKES

Sylvia ondersteunt ontwikkeling en werkt op het snijpunt van wetenschappelijke analyse, praktische toepassingen en vernieuwende methoden.


VERLIES, ROUW, BURNOUT, TRAUMA (PTSS)

Iets, iemand of jezelf definitief kwijt raken lijkt hopeloos. Toch de essentie van het verlorene in jezelf terugvinden?

Lees meer

MISBRUIK DOOR (VRL, MNL) ZORGVERLENERS

Emotioneel misbruik en ander ongepast gedrag door –ook vrl(!)- zorgverleners, kunnen je geheel onderuit halen.

Lees meer

OORSUIZEN (TINNITUS) OF GELUIDSGEVOELIG?

Tinnitus of hyperacusis kan enorm veel in ons teweeg-brengen! Lees hier wat je er zelf aan kunt doen

Lees meer

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Verlangen en ongemak zijn de ‘deur’ tot nieuwe inzichten in jezelf. En tot verrassende nieuwe mogelijkheden!

Lees meer

STEL GRATIS EEN VRAAG!
Heb je een (serieuze) vraag over iets in je leven? Stel ‘m hier. Mogelijk beantwoord ik die – anoniem als je wilt – op mijn blog.