Mijn ervaringen in het leven

Mijn leven kent vele hoogtepunten en dieptepunten, maar heeft ook heldere antwoorden gegeven op mijn meest indringende vragen. Die gingen over tegenslag en conflicten, over haat en oorlog, in het klein en in het groot.
In eerste instantie hoopte ik hierop antwoorden te vinden door wetenschappelijk onderwijs te volgen. Ik studeerde psychologie in de Verenigde Staten (Certificate of American Studies, University of Arkansas, 1975) en politieke en sociale wetenschappen (Doctoraal, Universiteit van Amsterdam, 1986). Deze studies gaven mij weliswaar inzicht in grote maatschappelijke verbanden, maar niet de antwoorden op een dieper niveau die ik zocht. Die antwoorden kreeg ik pas toen ik een diepe crisis doormaakte door het misbruik van vertrouwen door dierbaren en door een vrouwelijke zorgverlener. Het verwerken van een PTSS (posttraumatische stress stoornis) en het verlies van werk en status ten gevolge hiervan, naast het krijgen van tinnitus (oorsuizen) en het verlies van extreem veel dierbaren in zeer korte tijd, waren eveneens persoonlijke uitdagingen.

De laatste twintig jaar onderging ik methoden en onderzocht ik achtergronden van vele stromingen die oplossingen aanreiken bij persoonlijke crises en voor persoonlijke groei. Zowel binnen de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) als ook die van aanvullende alternatieve methoden. Ik leerde mezelf op te vangen in moeilijke tijden en werd me steeds meer bewust van het zelfhelend vermogen in me, dat ik in toenemende mate direct kon ervaren en toepassen. Ik zag ook dat er een logica zat in de gevoelens die in me opkwamen, en ontdekte dat ik grip kon krijgen op het proces van hoe en wanneer gevoelens optraden. Intensieve uitwisseling met anderen over hoe zij hun crisis ervaren en (deels) uit hun crisis zijn gekomen, als ook de feedback van cursisten en mensen die individuele sessies bij me deden en van lezers van mijn boeken, hebben me inzichten gegeven die mijn eigen ervaringen overstegen.

Wat ik nu bied aan cliënten en cursisten is een ‘short-cut’ waarbij ik inzichten en oefeningen kan afstemmen op wat jij, of een specifieke groep, precies nodig hebt, zodat men het eigen zelfhelend vermogen kan ontdekken en verdiepen, en de logica ervan leert te doorzien. Door zelf inzicht in de logica van je gevoelens te verkrijgen, ze te kunnen begrijpen en doorgronden geeft verlichting, hoop en vertrouwen. En nieuwe perspectieven. Je leert ook begrip en inzicht te krijgen in de gevoelens van anderen, waardoor je er minder gauw reactief op reageert. Wat ik bied is gebaseerd op mijn eigen directe ervaringen, maar zeker ook op die van de velen die ik inmiddels heb mogen ondersteunen.

Werk

Ik werkte zowel in formele instanties als vanuit mijn eigen bedrijf. Zo werkte ik onder meer bij de Gemeente Schiedam, en bij het Centrum voor Energiebesparing (CE) in Delft, in alternatieve energieontwikkeling en werkte ik zes jaar in Nicaragua, Latijns Amerika. Ik deed onderzoek voor SNV naar de Informele Sector in Managua, Nicaragua en werd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken gedetacheerd bij het onderzoeksinstituut ‘ITZTANI’ in Managua, Nicaragua, waar ik een afdeling opzette rond ‘gender en onderzoek’. Ik was medeoprichter van het Instituto de Investigaciones ‘Mujer y Cambio’, een onderzoeksinstituut waar we vernieuwende en praktische toepasbare onderzoeksmethoden ontwikkelden voor specifieke doelgroepen.

Bij terugkomst in Nederland in 1993 ontwikkelde ik projecten rond ‘Trauma en Ontwikkeling’ voor migranten uit Rwanda, Burundi en Congo, samen met de stichting BWPD. Deze projectvoorstellen werden gefinancierd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, en de Gemeente Rotterdam. Om het bewustzijn te verspreiden en te verdiepen over hoezeer innerlijke crises en trauma’s invloed hebben op de maatschappij – in en buiten Europa – en vice versa, geef ik sinds twintig jaar cursussen op het gebied van bewustzijnsontwikkeling, meditatie/mindfulness voor een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Ik publiceerde zo’n 80 artikelen en vijf boeken: drie Spaanstalige, waarvan twee met co-auteurs en twee Nederlandstalige. Voor meer details over mijn formele werk: zie LinkedIn.
Ik was mede-oprichter van twee stichtingen en was meer dan veertig jaar actief op vrijwillige basis in maatschappelijke activiteiten, onder meer als voorzitter van de werkgroep ‘Integrale Psychiatrie Rijnmond’ binnen het Basisberaad Rijnmond, een GGZ instantie, en als bestuurslid in een groot aantal organisaties, zowel in Nederland, in de Verenigde Staten (b.v. Voorzitter aan de University of Arkansas van de International Club) als in Nicaragua (w.o. diverse netwerken en deel van het organisatiecomité van Encuentros). De laatste jaren bestaat mijn werk vooruit uit schrijven aan nieuwe boeken en geef ik vooral individuele sessies in het Nederlands, Spaans of Engels, ook via Skype.

Informele opleidingen

Ik volgde opleidingen en cursussen voor meer bewustzijn over mijn innerlijk. Zo nam ik vijf jaar deel aan de Ridhwan School van A.H. Almaas en acht jaar aan de Diamond Logos school. Van deze laatste nam ik vijf jaar deel aan de internationale Teacher Training. Daarnaast rondde ik een driejarige opleiding af op de Logos Academie in Ede als energetisch therapeut en volgde vijf jaar intensieve cursussen bij het Centrum voor Tantra te Amsterdam, waarvan ik ook de Jaartraining deed. Naast Reiki Master verdiepte ik me in de verschillende inzichten en methoden van meditatie- en bewustzijnsstromingen, zoals het boeddhisme, Hindoeïsme, Soefisme en westerse mengvormen zoals die van Osho en verschillende stromingen van mindfulness. Ik nam deel aan cursussen massage, dans, bio-energetica, emotioneel lichaamswerk, inner-childwork en andere methoden.

Mijn ervaringen in het zelf ervaren van een diepe persoonlijke crisis als ook in het zoeken naar inzichten en praktische oplossingen om eruit te komen, hebben me een geheel nieuwe visie gegeven op mens en maatschappij. Niet alleen een nieuwe wijze van kijken naar persoonlijke crisissituaties, maar ook die van maatschappelijke, economische en politieke crises. In mijn boeken tref je aan welke opvallende parallellen er zijn te vinden tussen enerzijds persoonlijke crises en anderzijds maatschappelijke crises, maar ook hoe sterk ze elkaar beïnvloeden. Het persoonlijke en het maatschappelijke, voor mij zijn het twee kanten van dezelfde medaille.

Boek een persoonlijke sessie om het zelf te ervaren.
Meer lezen? In mijn boek ‘De logica van een crisis’ kun je meer terugvinden.

SYLVIA I SAAKES

Sylvia ondersteunt ontwikkeling en werkt op het snijpunt van wetenschappelijke analyse, praktische toepassingen en vernieuwende methoden.


VERLIES, ROUW, BURNOUT, TRAUMA (PTSS)

Iets, iemand of jezelf definitief kwijt raken lijkt hopeloos. Toch de essentie van het verlorene in jezelf terugvinden?

Lees meer

MISBRUIK DOOR (VRL, MNL) ZORGVERLENERS

Emotioneel misbruik en ander ongepast gedrag door –ook vrl(!)- zorgverleners, kunnen je geheel onderuit halen.

Lees meer

OORSUIZEN (TINNITUS) OF GELUIDSGEVOELIG?

Tinnitus of hyperacusis kan enorm veel in ons teweeg-brengen! Lees hier wat je er zelf aan kunt doen

Lees meer

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Verlangen en ongemak zijn de ‘deur’ tot nieuwe inzichten in jezelf. En tot verrassende nieuwe mogelijkheden!

Lees meer

STEL GRATIS EEN VRAAG!
Heb je een (serieuze) vraag over iets in je leven? Stel ‘m hier. Mogelijk beantwoord ik die – anoniem als je wilt – op mijn blog.