Sylvia verzorgt Training en Advies voor organisaties en instanties o.m.op de volgende onderwerpen:

  • Trauma trainingen, voor preventie, opvang en zelfhulp, onder meer voor migrantenorganisaties of vluchtelingenzorg
  • Integrale -of complementaire- methoden van zelfhulp bij psychische klachten, onder meer voor cliëntenorganisaties en GGZ instanties
  • Grenzen – over misbruik door (ook vrouwelijke!) hulpverleners, onder meer voor cliëntenorganisaties en GGZ instanties.

TRAUMA TRAININGEN

In 2005 bracht Sylvia Saakes in een artikel naar voren dat ontwikkelingssamenwerking een blinde vlek had, namelijk dat men geen oog had voor hoezeer trauma’s de ontwikkeling van landen negatief beïnvloeden. www.oneworld.nl/erken-traumas-en-doe-er-wat-mee. Sinds 1994 ontwikkelt zij trainingscursussen voor migrantenorganisaties, organisaties in het kader van ontwikkelingssamenwerking en voor Nederlandse organisaties met werknemers met heftige situaties meemaken.

Zo werd zij in 2004 in Nicaragua uitgenodigd om een meerdaagse cursus te geven aan psychologen uit Latijns Amerika, op uitnodiging van Terre des Hommes en het Centro Valdivieso in Managua.

In 2006 ontwikkelde zij in Nederland een programma van Trauma Inzicht Trainingen en Trauma Opvang Trainingen voor de Stichting BWPD die zich inzet voor migranten uit Rwanda, Burundi en Congo DR in Nederland.
Trauma Preventie Trainingen vonden plaats voor Edukans, voor onderwijzers die in ontwikkelingslanden werden ingezet, voor ICCO en voor Maatwerk, Amsterdam, in opdracht van Pieters en Partners.

Onderdeel van deze trainingen vormt: het herkennen van trauma kenmerken, inzicht in westerse psychologische en psychiatrische hulpverleningsmethoden bij psychische trauma’s (PTSS), inzicht in de westerse geschiedenis van diagnose van trauma (PTSS), inzichten vanuit niet-westerse culturen (w.o. sufisme, boeddhisme, hindoeïsme) en vooral… het direct zelf begrijpen én ervaren van innerlijke helingsprocessen en hoe elkaar of anderen hierin te ondersteunen. Het geheel creëert een open en helende sfeer die goed is voor individu en maatschappij.

INTEGRALE / COMPLEMENTAIRE VORMEN VAN GEZONDHEIDSZORG

Sylvia was jarenlang actief binnen het Basisberaad Rijnmond, een cliëntenplatform organisatie, onder meer als voorzitter van de IPR groep (Integrale psychiatrie Rijnmond). Op grond van deze ervaringen interviewde Sylvia zowel cliënten als GGZ professionals met ervaringen met complementaire methoden van gezondheidszorg.
In haar boek ‘Zelfhelend vermogen bij psychische klachten’ (Zwerk Uitgevers, 2012) concludeerde zij dat er methoden van zelfhulp blijken te zijn die mensen met psychische klachten heel goed zelf blijken te kunnen hanteren, en die een interessant alternatief, of aanvulling, vormen op ‘praten of medicijnen’.

Integrale Psychiatrie is een internationale stroming die complementaire methoden van gezondheidszorg integreert binnen de bestaande gezondheidszorg. Een voorbeeld hiervan is Lentis, met het Centrum voor Integrale Psychiatrie (CIP), binnen de reguliere gezondheidszorg in Groningen, waardoor cliënten zelf een ruimere keuze hebben in behandelvormen (www.centrumintegralepsychiatrie.nl Zo zijn er meer interessante voorbeelden van complementaire gezondheidszorg die in Nederland formeel worden aangeboden aan GGZ cliënten. Rogier Hoenders, psychiater, die het CIP leidt, schreef een voorwoord in Sylvia’s boek waarin zij verslag uitbrengt van de interviews en haar onderzoek naar ervaringen met deze methoden. In haar boek doet zij concrete beleidsvoorstellen, zowel aan individuele cliënten, aan GGZ professionals, aan GGZ instanties en aan cliëntenorganisaties.

Ze gaf presentaties en workshops onder meer voor Delta Psychiatrisch Centrum, voor cliëntenplatformorganisatie Basisberaad Rijnmond/Zorgbelang ZH en op de Hogeschool Rotterdam.

GRENZEN – OVER MISBRUIK DOOR VROUWELIJKE ZORGVERLENERS

Tot slot geeft Sylvia Training en Advies op het gebied van Tegenoverdracht en Overdracht aan GGZ instanties, cliëntenorganisaties en anderen. Sinds 1995 doet zij diepgaand onderzoek naar misbruik door vrouwelijke zorgverleners. Haar komende boek gaat over dit onderwerp. Op basis van onderzoek naar ex-cliënten die misbruik door vrouwelijke zorgverleners is overkomen, onderscheidt ze 25 vormen van ongepast gedrag en misbruik door zorgverleners.

Zij schreef enkele artikelen over het onderwerp, waaronder een artikel gepubliceerd in Vrouw en Gezondheidszorg uit 1997: www.misbruikdoorhulpverleners.nl/literatuur5.html

In haar trainingen laat Sylvia door simpele en concrete oefeningen deelnemers gewaarworden van grenzen en hoe zij een hulpverleningssituatie zuiver kunnen houden, waarbij de waardigheid van client en zorgverlener voorop staan. De trainingen gaan in op de vele vormen die overschrijdingen kunnen aannemen, op verklaringen hiervoor, en op de gevolgen voor cliënt en zorgverleners. Deze training kan ernstige burnouts van zorgverleners, en hertraumatisering van cliënten, voorkomen.

TRAINING EN ADVIES

Training en advies staat open op bovengenoemde gebieden of andere die deze website beschrijft. Op alle genoemde gebieden is Sylvia ervaringsdeskundig en spreekt zij vanuit een brede ervaring met professionals en met mensen die zelf direct met beschreven situaties te maken kregen.

Training en Advies kan bestaan uit:

  • een inleidende presentatie;
  • een workshop waarin uitwisseling door deelnemers centraal staat;
  • bijscholing;
  • op maat gemaakte trainingen, gericht op een specifieke doelgroep.