Persoonlijke ontwikkeling kan vele richtingen opgaan en kan je vele lagen in jezelf doen ontdekken. Centraal erin staat dat je iets ontwikkelt in jezelf dat je niet eerder zag, wist of ondernam. Je stapt uit je gewone ‘doen’ en merkt dan vaak tot je vreugde dat er meer in je zit dan je dacht. Of dan wat anderen van je dachten.

Er zijn vele lagen te ontdekken in jezelf.
Lagen van inzicht in je gedrag, je reacties, je patronen van hoe je omgaat met situaties in de buitenwereld. En lagen die je kunt ontdekken over de houding die je aanneemt naar jezelf, naar je binnenwereld, naar de soms onuitgesproken veronderstellingen die je over jezelf hebt.

Je persoonlijke ontwikkeling kan zich richten op een bepaald onderwerp in je leven, of je kunt je openstellen voor wat er te ontdekken valt in je zonder dat je daar een duidelijk beeld van hebt.

In mijn persoonlijke consulten staan jouw vragen en jouw beleving centraal, en reik ik je concrete handvatten aan opdat je je eigen antwoorden vindt. Antwoorden die vrijwel altijd leiden naar inzicht en ruimere mogelijkheden in je leven en naar verrassende kwaliteiten in jezelf, die nieuwe inspiratie vormen en… een zachte glimlach ontlokken.