Afscheid moeten nemen is vaak rauw en pijnlijk en roept vele gevoelens op van onrust, verzet of heftige emoties, of het kan ons brengen in gevoelens als moedeloosheid en depressie. Het is zwaar om afscheid te moeten nemen van mensen of situaties waaraan we gehecht zijn: van een dierbaar en geliefd iemand, of van ons werk, van een hobby, van onze lichamelijke of geestelijke gezondheid, al dan niet door het ouder worden, of anderszins. Dit proces komt in eerste instantie over ons, maar we kunnen het zelf ook ondersteunen en er daardoor invloed op uitoefenen. Zo kunnen we het proces van rouw in onszelf verzachten. We kunnen de gevoelens ook transformeren naar innerlijke rust, stilte, acceptatie, en zelfs weer vreugde, kracht en vertrouwen. Ook kunnen we dieper inzicht krijgen in ons leven, hoe we op afscheid en ander diepgaande ervaringen reageren, en leren begrijpen waarom. Het kan ons brengen tot acceptatie, vrede en wijsheid, en een vanzelfsprekend gevoel van verbondenheid met uzelf en met anderen in de buitenwereld. En vooral ook… kan het ons brengen bij de ervaring dat de essentie van hetgeen we dachten verloren te hebben, alsnog in onszelf is te vinden…Mijn consulten en cursussen kenmerken zich door ruimte en respect voor de eigenheid van een ieder. “Te leven is een gunst, te weten hoe is een kunst.”Toon Hermans