Ongepast gedrag en misbruik door zorgverleners kan veel teweegbrengen in de levens van cliënten. Dit gebeurt ook door vrouwelijke (!) zorgverleners, die misbruik maken van zowel hun vrouwelijke als hun mannelijke cliënten. Nog tientallen jaren nadien kunnen ex-cliënten hiervan dagelijks de gevolgen dragen.

Ongepast gedrag en misbruik kent vele vormen. Uit een analyse van mijn onderzoek naar ervaringen van ex-cliënten dat ik in 1995 startte, trof ik ten minste 30 verschillende vormen van ongepast gedrag en misbruik aan: van de meest subtiele tot de meest gruwelijke. Een van deze 30 vormen is seksueel misbruik, waar onder ook vrouw/vrouw misbruik. De andere vormen laten zien hoe indringend de invloed van de zorgverleners was ook op andere vlakken in de privé levenssfeer van hun cliënten, hetgeen verheldert waarom hen dit geheel van hun stuk bracht.

Het onderzoek naar misbruik door vrouwelijke hulpverleners ben ik begonnen nadat het mijzelf is overkomen en ik bij toeval andere vrouwen, en later mannen ontmoette, die soortgelijke maar ook geheel andere vormen van ongepast gedrag en misbruik door vrouwelijke zorgverleners hadden ervaren. Op basis van mijn onderzoekservaring, ervaring in het bijstaan van mensen in crisissituaties en –ook aanvullende- opleidingen, heb ik sindsdien vele vrouwen en mannen bijgestaan die een beroep op mij deden, die misbruik of ongepast gedrag door een zorgverlener hebben meegemaakt of hierover in twijfel waren. Publicatie van het boek is uitgesteld.