Wanhoop en verrukking?

Het beeld van Zadkine, genaamd ‘De verwoeste stad’ dat in Rotterdam staat, en van de dansende vrouw… beide kwamen steeds weer in mijn hoofd op bij het maken van deze website. Het zijn twee uitersten: Zadkine met de armen ten hemel uit pure wanhoop en radeloosheid, de danseres met de armen ten hemel in pure overgave en verrukking.

Ze geven gemoedstoestanden weer waarover het gaat in deze website. Ze verbeelden dat het mogelijk is vanuit de opperste wanhoop en radeloosheid, in volledige overgave en verrukking te komen. Soms, zoals ik zelf heb ervaren, een verrukking die sterker was dan ik ooit had ervaren vóór zoveel ‘ongeluk’ in mijn leven toesloeg. De ontdekking dat het één, zelfs direct kon voortvloeien uit het andere is nog steeds een van de meest diepgaande ervaringen in mijn leven. De ervaring dat ik kon leren om de wanhoop en frustratie in me, om te zetten in oneindige troost, in rust, inzicht en vertrouwen en ja, zelfs in verrukking… het kan nog steeds een diepe verwondering in me oproepen.

Na die eerste ervaring, volgden er meer… en al wat ik kon was met haast eerbied te kijken naar dit wat steeds weer gebeurt in mezelf… Het waren zulke diepgaande ervaringen dat ik er meer van wilde weten. Ik, die altijd sterk bij het maatschappelijke, sociale, politieke leven was betrokken en me afzette tegen soft en vaag gedoe, ontdekte een kant van mezelf die ik niet kende, en dat perspectieven bood voor… Want hoe had ik me niet had ingezet, en verzet, tegen het geweld en de haat die ik zag in de wereld… om nu te doorzien hoe de wijze waarop ik me had verzet de actie-reactie van politieke tegenstanders alleen maar Hoe onvoorstelbaar was het, toen ik leerde de haat -die ik vooral bij anderen zag en dacht niet zelf te hebben – ook in mezelf leerde ontwaren, en om te ervaren dat als ik erbij bleef met mijn aandacht, deze zich kon omvormen in diepe stilte en rust. Zoveel jaar dat ik bezig was geweest en was opgelopen tegen conflicten, tegenstellingen en haat in de wereld, om nu te merken dat ik zelf het vermogen bleek te hebben, deze in luttele minuten te transformeren.

Hoe was ik niet bezig geweest om anderen te helpen en zaken voor hen te regelen … om nu te ontdekken dat het voldoende was anderen te leren dit transformatieproces in zichzelf te ontdekken. Zodat zij zelf kracht kregen om hun eigen leven vorm te geven. Dat het hier om een diepgaander ‘steun’ aan anderen ging dan een politiek of maatschappelijk bewustzijn. Dat ervaring met dit innerlijk transformatieproces de angel, uit de conflicten in de wereld, in het klein en in het groot, haalt.

De laatste twintig jaar was een verkenning en oefening om om mezelf te helen van oude gedachten, aannames, veronderstellingen, over mezelf en de wereld. Ik ontdekte vele methoden om uit die gedachten te gaan en meer te ontspannen, waardoor de helende kracht in me meer ruimte Ik verkende vele stromingen en methoden van meditatie en bewustzijn, waardoor ik ontdekt dat de ene methode heel andere dingen met me deed dan de ander. Ik verdiepte me in psychologie en psychiatrie, waardoor ik steeds weer nieuwe zaken over mezelf en mijn verleden ontdekte, maar ook over verschillen in inzicht in wetenschap en cultuur. En ik kon met zacht bewustzijn ook de schaamte opmerken die me regelmatig overviel, als ik weer een aspect ontdekte hoe lang ik had gefocust op wat er fout ging bij de ander en de wereld, en niet mijn eigen projecties en aannames doorzag.

Het was op tijden onvoorstelbaar zwaar, het ontsloeg me er niet van, perioden te moeten doormaken met angst de uitzichtloosheid en moedeloosheid niet te kunnen overstijgen. The dark nights of the soul… ik ken ze. En toch gebeurde het, steeds weer: de ervaring dat die diepste onmacht zich transformeerde in innerlijke rust en inzicht. Het heeft me de diepste antwoorden gegeven op mijn vragen over het waarom van zoveel tegenstellingen in de wereld en soms in mijn directe omgeving. Antwoorden die ik zo lang zocht in de buitenwereld. Ze bleken te liggen in mijn binnenwereld. Het zette mijn wereld op zijn kop, op een positieve manier. Verbeeld door deze kunstenaar: Zadkine op zijn kop!