LA MUJER NICARAGUENSE EN LOS AÑOS 80

Dit boek geeft een serie interviews weer met prominente vrouwen uit verschillende politieke richtingen. Zij zijn de getuigen en de dragers van een rijke periode van verandering in Nicaragua. Ze laten een kritische en objectieve kijk zien op de vooruitgang maar ook op de beperkingen van de vrouwenbeweging in Nicaragua.

Het boek bevat tevens de resultaten van onderzoek naar verschillende sectoren in de samenleving waarin vrouwen zich ontwikkelen: binnen de politiek, binnen religieuze groeperingen en binnen bevolkingsgroepen met andere etnische achtergronden.

Dit boek brengt eveneens een hypothese naar voren dat de traditionele rol van vrouwen een economische overlevingsstrategie kan zijn.

Het geeft daarnaast een analyse van de sociaal-economische situatie van vrouwen in marginale omstandigheden in de stad Managua, na de economische hervormingen van februari 1988.

Het boek vormt een onschatbare bijdrage en onontkoombaar referentiepunt voor hen die de situatie van vrouwen in Nicaragua in de jaren 80 wil leren kennen: welke beperkingen er zijn, waar de vooruitgang is te vinden en wat de vooruitzichten zijn.

Onderzoeksinstituut ITZTANI

Pan American Health Organization World Health Organization

NOVIB Nederland Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking