LA INVESTIGACION COMO METODO DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

‘ONDERZOEK ALS MIDDEL TOT EMPOWERMENT VAN VROUWEN’)

TEKST OP ACHTERFLAP

In dit essay doe ik voorstellen over hoe onderzoek meer strategische kan worden ingezet voor de vrouwenbeweging. Een dergelijke strategische inzet houdt rekening met de volgende vragen:

Wie beslist er over de onderzoeksopzet?
Welke onderzoeksmethode zal er worden gebruikt?
hoe wordt gegarandeerd dat wat er uit het onderzoek komt, opvolging krijgt?
Ik hoop dat dit boek nuttig kan zijn voor alle personen die, net als ik, niet tevreden zijn met de traditionele onderzoeksmethoden en met wat men vervolgens met de resultaten van het onderzoek doet.

Door dit boek hoop ik diegenen te bereiken die een ander model van onderzoek zoeken, waarbij het onderzoek niet een doel op zich is, maar een middel om de ‘empowerment’ van vrouwen te bewerkstellingen.

Sylvia I. Saakes